Home

Kopplad utskrift

Massutskick säkra filöverföringar

Læs Artikel
Som en ny funktion i Visma Addo, kan man använda Kopplad utskrift funktionen till att massutskicka dokument som inte ska signeras. Det är alltså samma funktionalitet som Säker filöverföring, men genom att använda Kopplad utskrift har man möjlighet för att skicka till ett störr... Læs Artikel

Vad är en kopplad utskrift?

Læs Artikel
Kopplad utskrift är en funktion i Microsoft Word, som gör det möjligt att skapa en grupp av dokument som är anpassat efter varje mottagare. Det kan f. ex. vara att ett standardbrev är anpassat till att hantera varje enskild mottagare efter namn. Är du osäker på vad Kopplad uts... Læs Artikel

Massutskick

Læs Artikel
I Visma Addo har man möjlighet för att massutskicka dokument till signering hos flera mottagare. Som något nytt kan man också göra en Säker filöverföring som ett massutskick med funktionen Kopplad utskrift.   Massutskick som säker filöverföring Som en ny funktion kan man nu an... Læs Artikel

Hur använder du kopplad utskrift?

Læs Artikel
I Visma Addo är det möjligt att skicka det samma dokument till mer än en undertekcnare, kombinerat med personlig information, för atta effektivt få underskrifter från många undertecknare på en gång. Genom att använda Kopplad utskrift undgår du att skriva in all personlig infor... Læs Artikel

Uppbyggning av ett dokument till Kopplad utskrift

Læs Artikel
Kopplad utskrift används till att skicka standard- eller personifierade dokument till många mottagare. För att skapa transaktioner med Kopplad utskrift i Addo behöver du två dokument Kopplingsdokument Dataset i form av en CSV-fil Notera: Det är möjligt att använda ett Word-d... Læs Artikel

Fördefinierade fält (kopplingsfil)

Læs Artikel
Efter att du valt den signeringsmallen du önskar att använda och laddat upp det förberedda kopplingsdokumentet, ger Addo dig möjligheten för att ladda ner en CSV-mall. För att försäkra att Addo tar emot den information systemet behöver för att filerna kan kopplas, rekommendera... Læs Artikel

UTF-8 format

Læs Artikel
UTF-8 är ett kodningssystem till Unicode, som kan läsa in specialtecken. Formatet spelar en väsentlig roll, så specialbokstäver för att Å, Ä och Ö ska kunna läsas in i förbindelse med namn eller mailadresser på dina kontakter, vid användning av kopplad utskrift. För att försäk... Læs Artikel

Kontakt Os

+45 31 44 92 02

Monday
08:30 - 16:30
Tuesday
08:30 - 16:30
Wednesday
08:30 - 16:30
Thursday
08:30 - 16:30
Friday
08:30 - 16:00
Sat / Sun
Closed